Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası & Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Madde 1 – Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi, gizlilik politikası (“sözleşme”) ve www.postbee.com ile PostBee mobil uygulamasında (“Uygulama”) yer alan diğer kurallar, PostBee tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Uygulamada yer alan bütün şart ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, tarafınızla, Avrupa Konutları Atakent 2 Sitesi Blok:9 No:1 Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde hizmet veren (PostBee markası adına) Inspire İletişim ve Tic. A.Ş. arasında yapılmaktadır. Uygulamaya kayıt olmakla, işbu sözleşmenin şart ve koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Madde 2 – Kapsam ve Süre

Tarafınızdan talep edilen bilgilerin uygulamaya girilmesi ve tarafınızca verilen e-posta/SMS adresine gönderilecek e-postanın/SMS’in teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için ise yayınlandığı/onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının uygulamaya kabulünün gecikmesi ve/veya değerlendirme sonucunda hiç yapılmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi ve manevi zararlar PostBee’yi bağlamaz, herhangi bir ceza, müeyyide ve/veya tazmin talebi PostBee markası ve marka sahibine rücu edilemez.

Madde 3 – Platformda Sunulan Hizmetler

PostBee tarafından verilen hizmetler kısaca;
1. Sanal promosyon ve tanıtım mecrası yaratma
a. Üyelerine, PostBee’nin ticari ilişki içerisinde olduğu marka ve/veya şirketlerin bir ücret karşılığında sosyal medya alanlarında PostBee’nin belirttiği şekilde promosyon ve/veya tanıtım, anket doldurma, mağaza ziyareti ya da markalardan gelecek farklı taleplerin gönüllü olarak yerine getirilmesi karşılığı üyelerin maddi kazanç ya da hediye/hediye çekiliş hakkı elde etmesini sağlayacak bir platform sağlanması.
b. PostBee’nin ticari ilişki içerisinde olduğu marka ve/veya şirketler ile sosyal medya alanında belirli bir kitleye hitap eden gerçek kişileri bir araya getirme.

 1. Etkinlik organizasyonları
  a. Üyelerine, PostBee’nin ticari ilişki içerisinde olduğu marka ve/veya şirketlerin bir ücret karşılığında etkinlik ve farklı organizasyonlar için davet ve tanıtım gönderilmesi.
  b. PostBee’nin ticari ilişki içerisinde olduğu marka ve/veya şirketlerin düzenlediği etkinlikler ve organizasyonlar için ücret karşılığı sunuculuk, izleyici veya konuşmacı olarak teklif gönderilmesi.

Madde 4 – Ücretlendirme ve Ödeme

PostBee tarafından kullanıcılara sunulacak hizmetler ve kullanıcıların ilgili işleri yapmaları sonucunda kazanacakları hediye veya ücretler, her işin açıklama bölümünde ilan edilmektedir. PostBee, ücretlendirme politikasını ve ücretleri yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 3 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir.
Ürün ve/veya hizmetin zamanında veya uygulamada belirtilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim/ifa edilmemesi nedeniyle PostBee, aşağıda belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Kullanıcı’dan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya üçüncü kişilere veya diğer özel ve/veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, Kullanıcı’nın diğer ürün veya hizmete yönelik işleri yaparak elde ettiği alacaklarından mahsup etme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, bu maddede belirtilen mahsup hakkını peşinen kabul etmektedir.

Madde 5 – Fikri Mülkiyet ve Veri Güvenliği

PostBee, uygulamada yer alan tüm fikri ve sınai haklara tabi ürünlerin (tasarım, logo, resim, video, fotoğraf, yazılım dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) sahibi ve/veya lisans sahibidir. Tüm bu ürünler Fikri Mülkiyet mevzuatı çerçevesinde korunmaktadır. Uygulamaya yüklenecek ve/veya tarafınızdan uygulamadaki işlere yönelik olarak sunacağınız tüm içerikler, fikirler ve yazıların mülkiyet hakkına ve/veya lisansına sahip olduğunuzu garanti etmektesiniz. Uygulamaya kayıt olmak hiçbir şekilde tarafınıza uygulamada yer alan ve sınai haklara tabi ürünleri kopyalama, değiştirme, düzeltme, üzerinde oynama yapma, indirme ve/veya kullanma ve bunlardan yararlanma hakkını vermez.

Uygulamaya yüklediğiniz, PostBee’nin yönlendirmesiyle paylaştığınız tüm ürünlerin ve içeriklerin tüm maddi ve manevi haklarını süresiz olarak münhasıran PostBee’ye devretmiş sayılacaksınız. Bu sebeple PostBee’nin tüm bu içerikleri ve ürünleri kullanma, yararlanma, maddi kazanç elde etme, değiştirme, kopyalama, çoğaltma, markaların kullanımına sunma, onlarla paylaşma vb. hakları haiz olacağını kabul etmektesiniz. Ayrıca PostBee’nin tüm bu ürünler ve içerikler için sözleşme dışı üçüncü kişilere ve şirketlere alt lisans verebileceğini kabul etmektesiniz.

PostBee tarafından kullanıcılarına sunulan bir teklife icabet ederken kişisel bilgilerinizin, ürettiğiniz içeriğin ve/veya ürünlerin ve diğer sair bilgilerin üçüncü kişiler ve şirketler ile paylaşılabileceğini kabul etmektesiniz. Bunu kabul etmediğiniz durumlarda teklife icabet etmeme ve paylaşım yapmama hakkınız bulunmaktadır. Paylaşımı yapmadığınız için herhangi bir üyelik hakkınızı kaybetmezsiniz.

Madde 6 – Sonlandırma

PostBee, tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunmadan üyeliğinizi ve/veya katıldığınız ve/veya kabul edildiğiniz bir projeyi askıya alma ve/veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Üyeliğinizi her daim sonlandırabilir ve/veya katıldığınız projelerden uzaklaştırabilirsiniz. Ancak eğer bir projeye katıldıysanız ve devamında onay aldıysanız, bu projeyi tamamlamakla mükellef olursunuz. Projede belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirmeden projeyi terk eder ve/veya üyeliğinizi sonlandırırsanız, projede size sunulan teklifin 10 katı tutarındaki cezai şartı PostBee’nin ilk talebinde derhal nakden ve defaten ödeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bu tutar, varsa mevcut kazançlarınızdan da mahsup edilebilir.

Madde 7 – Gizlilik

Bu Sözleşmede “Gizli Bilgi”, tarafınıza verilen yazılı ve/veya sözlü olarak, elden, elektronik ortamda veya sair surette açıklayabileceği, temin edebileceği ve/veya kendinizin edineceği iş, işlem, faaliyet bilgileri, iş planları, araştırmalar, stratejiler, mali bilgiler, teknik veriler, süreçler, iş pratikleri, metotları, prosedürleri, pazarlama bilgileri, maliyet analizleri, üretim ve gider bilgileri, kar ve kar marjı hesaplamaları, finans ve finansal projeksiyon bilgileri, know-how, patent, telif hakkı, marka, buluş, formül, iş geliştirme, henüz duyulmamış/bilinmeyen fikirler, uygulamalar, tasarım ve modeller ile bu Sözleşme ve bu Sözleşmenin varlığı da dahil olmak üzere Taraflar arasındaki görüşmeler, işler, muhtemel taahhütname, anlaşma, teklif veya sair belgenin hüküm ve koşulları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla PostBee tarafından sağlanacak her türlü, ürün, malzeme, ticari, finansal, mali, stratejik operasyonel, idari, hukuki, teknik ve sair belge ve bilgiyi kapsamaktadır.

Tüm Gizli Bilgi’yi yalnızca tarafınızdan beklenen edimin ifası amacıyla kullanmayı, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, raporlamamayı, yayınlamamayı veya her ne surette olursa olsun ifşa etmemeyi ye kayıt olmakla kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir şekilde mevzuat gereği bu bilgileri kişi ve/veya kurumlarla paylaşmak zorunda kalırsanız, bu bilgi ve belgeleri paylaşmadan önce PostBee’yi haberdar edeceğinizi ve PostBee’nin gerekli tedbirleri almasına gerekli azami özeni gösterip her şekilde yardımcı olacağını taahhüt edersiniz.

Tarafınıza verilen Gizli Bilgi hiçbir surette bir hak devri ve/veya lisans anlamına gelmemekte olup Gizli Bilgi üzerinde ifa edeceğiniz edimleriniz dışında herhangi bir surette tasarrufta bulunamazsınız.

Gizli Bilgi’nin ifşası sebebiyle PostBee’nin herhangi bir surette ceza, müeyyide, yaptırım ve/veya tazmin yükümlülüğüyle karşı karşıya kalması durumunda tüm bunların tarafınıza rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

Madde 8 – Sorumluluk ve Yükümlülükler

PostBee, uygulamada marka ve şirketlerin ürün ve/veya hizmetlerinin sosyal medya platformlarında tanıtım ve promosyonunu amaçlayan, anketler düzenleyen ve kullanıcılarla markaları her türlü sanal ve fiziki pazarlama faaliyeti adına buluşturan bir sanal platformdur. PostBee, uygulamada yer alan marka ve şirketlerin fiillerinde kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı sorumlu değildir. Uygulamada yer alan projelere katılırken tüm riskin kendinize ait olduğunu kabul edersiniz.

PostBee, herhangi bir mücbir sebep sayılacak halden dolayı gerçekleşebilecek gecikme, aksama, iptal vb. sebeplerden sorumlu değildir. Uygulamaya kayıt olunduğu tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nde mevcut olağanüstü hal durumu saklı olmak kaydı ile, Taraflar kendi kontrollerinde olmayan, kendilerinin veya çalışanlarının kast ve kusurlarına bağlı bulunmayan ve öngörülmeyen şartlardan veya sebeplerden dolayı ortaya çıkan gecikme, kaza, alıkoyma, yaralanma, savaş, ayaklanma, sivil kargaşa, olağanüstü tabiat olayları, deprem, zelzele, yangın, su baskını, salgın hastalık, grev, isyan vs. gibi haller mücbir sebep sayılır.

Uygulamaya girdiğinizde ve/veya PostBee hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

 1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,
  2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
  3. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali,
  4. Fiil ve/veya hak ehliyetine sahip olunmaması, reşit olunmaması veya üyelikten men edilmeniz halinde PostBee hizmetlerinin kullanılmaya devam edilmesi,
  5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi,
  6. Kendiniz dışındaki kullanıcıların tekliflerine müdahale edilmesi,
  7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış şekilde ve/veya gerçeğe aykırı içerik sunulması,
  8. PostBee’nin yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi ve/veya değiştirilmesi ve/veya başkasının hesabını kullanarak işlem yapılması,
  9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
  10. PostBee veya kullanıcılarına zarar verebilecek kötü niyetli yazılımların oluşturulması, dağıtılması, yayılması, karalama maksatlı içerikler paylaşılması,
  11. Herhangi bir amaçla uygulamaya  robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
  12. Kullanıcıların isim, adres, e-posta veya diğer tüm kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması, kişilere aktarılması
  13. Uygulamanın her türlü fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlara benzeyen, andıran, çağrışım yapan ve/veya türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
  14. PostBee markası ve Inspire İletişim ve Tic. A.Ş. unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı isimler belirlenmesi.

Eğer uygulamaya bir tüzel kişilik adına üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz. Aksi halde, doğabilecek her türlü borç ve cezai yükümlülüklerden şahsen sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

Bu sözleşmeye taraf olmakla, PostBee uygulaması aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları ilgili mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, tercihen sınırsız olarak saklanabileceğini ve gerektiğinde ilgililerle paylaşılacağını kabul etmektesiniz.

Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

PostBee’nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık, herhangi bir ortak girişim ve/veya işbu Sözleşme’de belirtilen dışında bir ticari ve/veya şahsi bir ilişki olarak yorumlanamaz.

PostBee, işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşulları dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Uygulamaya kayıt olmanız ve kaydınızı e-posta ya da SMS aracılığı ile onaylamanız Sözleşme’de yer alan tüm hüküm ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

PostBee, dilediği zaman uygulamayı kapatabilir, işleyişini değiştirebilir, büyük veya küçük değişiklikler yapabilir, işbu Sözleşme’de yer alan haklarını üçüncü kişi ve kurumlara devredebilir ve/veya tamamen sonlandırabilir.

Siz, PostBee çalışanları ve yöneticileri ile uygulama kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.) harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, PostBee’nin ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

Uygulama üzerinden elde edilecek maddi kazançlar, uygulama içinde belirtilen minimum çekim tutarına ulaşmadığı sürece kullanıcı tarafından talep edilemez ve hak ediş sayılamaz. Minimum çekim tutarına ulaşan her türlü kazanç, kullanıcının talebi doğrultusunda verilen banka hesabına aktarılacaktır.

PostBee, işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve hak edilmiş borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. PostBee’nin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, her hangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

PostBee, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, PostBee’nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu ihlalin kapsam ve ağırlığına göre PostBee’nin belirleyeceği cezai şartı diğer tüm kalemlere ek olarak PostBee’nin ilk talebinde derhal nakden ve defaten ödeyeceğinizi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Madde 9 – Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; TBK, TTK, VUK ve sair vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı dahil olmak üzere tüm meslek mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında, PostBee ve/veya çalışanları tarafından sunulabilecek her türlü hizmetlerin ifası için; bu hizmetlerde kullanılmak; kullanıcı bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; kullanıcı lehine olan ve hizmetlerin tespit edilmesi, mükellef ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz PostBee ve çalışanları tarafından işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan kullanıcılara ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim/iletişim bilgileri, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya şahsımın siz mükellefimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. kişilerle; BTK, BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle; kullanıcı bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi merciler ve diğer 3. Kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; PostBee, kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz kullanıcıdan veya diğer tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan veyahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; KVKK gereğince, PostBee’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) işlenmişse bilgi talep etme,
  c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  g) aktarıldığı 3.kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Madde 10 – Muafiyet

PostBee, uygulamada kullanıcıların elektronik ürünlerine zarar veren herhangi bir yazılım, virüs, bug, hata ve/veya eksiklik bulunmadığını garanti etmemekte ve platformun istikrarlı bir şekilde işleyeceğine dair bir taahhütte bulunmamaktadır.
Yukarıda sayılan sebeplerle kullanıcıların elektronik ürünlerinin herhangi bir zarara uğraması, data kaybı vb. hallerde PostBee’ye karşı herhangi bir tazminat talebi ileri sürülemez.

Madde 11 – Uyuşmazlık, Yetki ve Delil

İşbu Sözleşmenin kendisi, uygulanması ve/veya yorumu sebebiyle ortaya çıkabilecek olan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Taraflar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda PostBee markası adına Inspire İletişim ve Tic. A.Ş.’nin ticari defter ve banka hesap kayıtları yegâne delil sayılacaktır.

Taraflar arasındaki ticari bir ilişki olup kullanıcılar 6502 sayılı Kanun gereğince tüketici vasfını haiz olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmenin (Bilgilendirme) amacı, Inspire İletişim ve Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte olan PostBee markası ve uygulamasının, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca kullanıcıların uygulamaya üyelik ve uygulamanın kullanımı sırasında toplanan veya kullanıcıların kendilerinin uygulamaya girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmektir.

Markaların sosyal medya paylaşımı yaptırmak, anket doldurulması, ürün incelenmesi, mağazalarının ziyaret edilmesi ve benzer kullanıcı odaklı görevlerini yerine getirerek karşılığında çeşitli kazanımlar elde etmek amacıyla uygulamaya üye olan kullanıcılar, PostBee’nin sunduğu uygulama ortamı üzerinden marka görevlerini yerine getirmek amacıyla iletişim kurmaktadırlar. Bu faaliyet içerisinde işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler, PostBee fonksiyonlarının kullanılabilmesinin ve yapılan işlerim markalara raporlanabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir.

PostBee, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile pazarlama ve iletişim alanlarında kullanıcılarına ve markalara daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla güvenlik tedbirlerini almaktadır ancak sanal ortamın doğası gereği hatasızlığı taahhüt edememektedir. Bu amacını gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

PostBee, işbu bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman uygulama ve web sitesinde (www.postbee.com) yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir.  Yapılan güncelleme ve değişiklikler uygulama ve web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak, bu tarihlerden itibaren PostBee uygulamasını kullanmaya devam eden kullanıcılar yeni hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

 1. a) Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PostBee markası ve yetkilileri tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. b) Toplanan Kişisel Veriler

PostBee, aşağıda belirtilen metodlarla kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. PostBee’nin topladığı veriler, kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

İşbu başlık altında, PostBee tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu bilgilendirmede arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyad, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), talep edilmesi halinde kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, kullanıcı numaraları.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, ilgilendiği içerik kategorileri, anketler sonucu ortaya çıkan ilgi alanları ve kişisel tercihleri.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere PostBee’yi kullanım nedenleriniz, içerik ekibimiz ve yardım merkezimizle konuşmalarınız, uygulamanın kullanıldığı tarih ve saat verileri, uygulama üzerinden dahil olduğunuz ya da olmadığınız sizi hedefleyen kampanyalar, yurtiçi veya yurtdışı firmaların anket, kampanya yönlendirme gibi modüller üzerinden kullanıcıların ilgili yerlere yönlenebilmeleri ve ilgili markaların gerektiğinde kullanıcı ile iletişime geçmesi için kullanılabilecek veriler, uygulamaya üyelik, kullanım, son giriş tarihleri, uygulama içindeki kampanya modüllerinin kullanımı sonrasında yayınlanan içeriklere ulaşılabilecek bağlantılar, içeriklerin ekran görüntüleri, içeriklerin paylaşılma ve silinme tarihleri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunların kayıtları.

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı PostBee mobil uygulamasını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki kampanyaları aramak istemesi, konum bazlı olarak kampanya, görev, anket gibi kampanyalara ulaşmak istemesi durumunda ve yalnızca kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), kullanıcılara ödeme yapılabilmesi için gerekli banka hesap bilgileri, üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Anket Cevapları: PostBee tarafından uygulama dahilinde düzenlenen periyodik ve marka talebiyle gerçekleştirilebilecek ve sonuçları markalarla da paylaşılabilen özel anketlere verilen cevaplar.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında PostBee’nin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 1. c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş raporlamaları, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, moderasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Demografik Veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, sorgulama, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili mobil uygulama fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, raporlama, risk yönetimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;

Anket ve Test Cevapları: PostBee tarafından uygulama dahilinde düzenlenen periyodik anketlere veya testlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, markalar tarafından düzenlenen özel anketlere kullanıcının katılımı sonrası ortaya çıkan veriler ve cevaplar, PostBee ile uygulama fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların PostBee tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile uygulamanın kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

PostBee ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için PostBee tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen belgeleri kullanıcının alıp alamayacağına yönelik yapılan testleri sonuçlandırma, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

PostBee, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılar’a Hizmet’ten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, PostBee, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 1. d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

PostBee, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle uygulama’da oluşturdukları veya girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler’i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmet’leri geliştirmek, kampanyalar sonrası sonuçları raporlamak ve paylaşmak, Hizmet’ler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, tedarikçiler, platform üzerinden kampanya yürüten markalar, kargo şirketleri, Hizmetler’i ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kurumsal üyeler,  kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, markaların pazarlama ve iletişim departmanları, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, her türlü ilgili firmalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla danpaylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilebilecek çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Bilgilendirme’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

PostBee, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 1. e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

PostBee, daha etkin bir şekilde çalışmak ve kullanıcılarına ve markalara en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan PostBee’ye Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve uygulamanın kullanımı öncesinde veya sırasında, PostBee’ye Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından PostBee’ye pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Uygulamayı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: PostBee’nin sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan, kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve kampanya katılımlarına göre ilgi alanları, ücretlendirme davranışları ve uygulama kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

– Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması

– Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler

– PostBee’nin uygulama ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

 1. f) Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

PostBee, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

PostBee, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır, işleme ve raporlama amacı dışında kullanmayacaktır. PostBee, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Uygulama üzerinden başka uygulamalara ya da wen sitelerine link verilmesi halinde PostBee, link verilen uygulamaların ve web sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, işbu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal PostBee mobil uygulaması üzerinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde PostBee’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 1. g) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle PostBee’ye iletmeniz durumunda, PostBee bu talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

– Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla PostBee’ye ait destek@postbee.com elektronik posta adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte iletebilir ya da Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletişime geçebilirsiniz.

PostBee’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

– Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı (taranmış belge) ise imzanızın,

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

– Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

– Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

– Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.